Infojärjestelmät yleistyvät sisäisessä ja ulkoisessa viestinässä - AVconcept & Valotalive on luonut tähän avaimet käteen ratkaisun

Yrityksen sisäinen viestintä on koettu entistä tärkemmäksi viimeisen kahden vuoden aikana. Infonäyttö yrityksen ruokailu- tai aulatilassa antaa tärkeää infoa tai ohjaa työntekijöitä lukemaan laajemman infon sisäisestä intrasta. Valotaliven järjestelmä voi myös hakea informaatiota asiakkaan sisäisestä intrasta suoraa infonäytölle. 

Katso Valotaliven video

”Nyt on löytynyt infojärjestelmä jota on helppo käyttää, asiakkaat toteavat”

Tuomas Kidron
suunnittelu &  myynti 
AVconcept

Unohda viestinnän siilot ja sähköpostitulvat – tehosta työpaikan viestintää Valotaliven helppokäyttöisellä infonäyttöohjelmistolla.

✔ Hyödynnä integraatioita ja nosta sisältöä tutuista työkaluista (esim Microsoft & Google)
✔ Luo automaattisia ja kohdistettuja sisältövirtoja (Flow) näytöille vain muutamissa minuuteissa
✔ Upota Valotalive myös kollaboraatiotyökaluihin jotta voit tavoittaa etätyöntekijät