Info-järjestelmät ja Digital signage

Infonäyttö / Info-TV / Digital Signage

InfoTV (Digital Signage) -järjestelmä on mainio keino saada korkealaatuinen sisältö kuten yleiset infot, opetusmateriaali ja mainokset suoraan kohderyhmälle, paikasta ja ajasta riippumatta, yksinkertaisella tavalla. Kokonaisuudessaan se on yksinkertainen, houkutteleva ja asiakaslähtöinen.

AVconcept l Infonäyttö l Digital Signage l signagelive l Info-TV
AVconcept l Infonäyttö l Digital Signage l Valotalive l Info-TV
Säästää kustannuksia

Koska InfoTV:llä voidaan korvata painomateriaali, kustannussäästöt ovat huomattavia. On kaksi avainkysymystä, jotka on ratkaisevia: Investoinnin tuottoprosentti ja tavoitettavuuden saavuttaminen. Koska muutokset ovat helposti ja nopeasti tehty, säästyy aikaa ja voidaan reakoida heti kohderyhmän tarpeisiin. Tämä on yksi tärkeä kriteeri joka vaikuttaa myös kustannuksiin.

Mikä on sitten oikea InfoTV järjestelmä?

Oikea InfoTV kokonaisuus ottaa huomio yrityksen koon, tarpeet, kustannukset, laajennusmahdollisuudet, sijainti ja mahdollisesti liikkuvuus. Kallis ei ole paras, halvin ei ole heikoin, suurin ei ole tehokkain vaan sisältö on ratkaiseva tekijä, miten sisältöä rakennetaan ja myös käyttäjän mahdollisuudet ylläpitää sisältöä itse. Tutustu tästä eri vaihtoehtoihin:

Valotalive Digital Signage platform

Signagelive powered by Google

InfoTV on liiketoimintamalli

Kun yritys käyttää InfoTV:tä omien palveluiden ja tuotteiden markkinoimiseen ja mainostamiseen, on mahdollista tarjota mainospaikka myös muille yrityksille joko satunaisesti tai silloin kun esim. liike on kiinni. Tämä ei ole ainoastaan omien investointien saaminen takaisin vaan silloin jo aikaisemmin mainittu viihdyttäminen astuu mainostamisen paikalle. Vaikka olisi kysymys toisen yrityksen mainoksista, vaihteleva ja monipuolinen sisältö on houkutteleva ja esim. optikkoliikkeessä pyörii viereisen kahvilan mainokset niin optikkoliike hyötyy sitä huolimatta. Eli kysymys on herättää kiinnostus, ohjata katse ja ajatukset sekä aktivoida toimintaa.

InfoTV:n viisi funktioita

Hyvin toimivan InfoTV järjestelmän viisi perustehtävää: mainostaa, tiedottaa, opettaa, aktivoida ja viihdyttää.

Digitaalimaailman edut

Digitaalinen formaatin suurin etu on nopeus sopeuttaa muuttuviin elementteihin. Se on monipuolinen ja edullinen muoto. Se voidaan helposti monistaa ja muokata. Lisäksi sama materiaali on mahdollista jakaa monien eri kanavien kautta.

Voimme sopia yhteisen ajan ja keskustella mikä on teidän yrityksellenne toimivin ratkaisu!